TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017


Vuosi 2017 oli Ry TAIMI II ry:n 134.s toimintavuosi.

134 vuoteen mahtuu paljon kullan arvoista toimintaa ja ennaltaehkäisevää päihdetyötä.

” TAIMELAISET ” voivat vielä tänäkin päivänä olla ylpeitä yhdistyksestämme.

Yhdistyksellämme ja toimitalollamme merkittävä sija turkulaisessa raittiustyössä.


Jäsenistö

Vuoden alkaessa yhdistykseen kuului yhteensä 96 jäsentä. Vuoden aikana uusia jäseniä liittyi 3 ja 3 poistettiin maksamattomien jäsen-maksujen vuoksi ja kuolleita 6. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 90.

Yhdistyksen jäsenistä siirtyivät ajasta ikuisuuteen:

Leo Autio, Sirkka Erkolaht, Anna-Liisa Heinonen, Eila Lehtinen, Helena

Lehtonen, Arja RantalaEmme unohda muistoas kaunista hyvää, viime leposi olkoon rauhaisaa, syvää.

Merkkipäiviä vietettiin yhdistyksen piirissä seuraavasti:85 vuotta 80 vuotta

Vappu Alén Marja-Leena Peitsalo Liisa Vuorenoja


70 vuotta 60 vuotta
Sirpa Aaramo Tuija Takala

Marja Lehtonen50 vuotta
Esko Lindholm
Elämän lakien mukaan vanhenemista ei vältä kukaan.

Mutta henkemme ei vanhene, vuos`vuodelta vain nuortuu se.

Kaikkia edellä mainittuja merkkipäivänsä viettäneitä on
muistettu Sari Kuuston tekemällä onnittelukortilla.

Johtokunta


Johtokunta piti toimintavuoden aikana kolme (4) kokousta.

Pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 36 pykälää.Johtokunnan kokoonpano oli seuraavanlainen;

Kukka Lindholm puheenjohtaja

Reima Lindberg varapuheenjohtaja

Carita Virtanen sihteeri/jäsenkirjuri

Auli Leinikka jäsen
Marja-Liisa Lumikangas jäsen
Esko Lindholm jäsen
Jouko Virtanen jäsen
Eila Koskinen jäsen
Kristina Knapas jäsen


Toimihenkilöt

Yhdistyksen toimintaa epävirallisina toiminnanjohtajina ovat pyörittäneet Carita Virtanen ja Kukka Lindholm.


Taloudenhoitajana ja kirjanpitäjänä on toiminut Aki Pennanen
Vahtimestarina Carita Virtanen.
Sijaisina ja apulaisina ovat toimineet Reima Lindberg, Jouko Virtanen ja Sari Kuusto.
Yhdyskuntapalvelijat toimivat apulaisina erilaisissa vahtimestarin töissä.

Nuoriso-ja vapaa-ajan ohjaajan tehtävistä on vastannut Kukka Lindholm ja hänen apunaan Carita Virtanen.


Kiinteistönhoitajana Jouko Virtanen.

Taimi II vuokraustoiminta


Taimi II yhdistyshuoneiston ylläpitäminen vaatii paljon varoja. Kuluneen vuoden aikana tiloja on vuokrattu balettikoululle, eläkeläisjärjestöille, laulun- ja haitarinsoiton opetukseen ja monille yhtiökokouksille sekä erilaisille myyntinäyttelyille. Tiloja on myös vuokrattu erilaisiin kokouksiin ja tapahtumiin.
Toimitiloilla on iso merkitys Turkulaisten keskuudessa.


As Oy Turun Koulukatu 17 julkisivusaneerauksesta aiheutui yhdis-tykselle suuri velvoite rahoitusvastikkeen muodossa.

Kuukausittaiset kulut ovat niin suuria, että tämänhetkisten vuokraustulojen tasolla
yhdistys ei tule pärjäämään montakaan vuotta tästä eteenpäin.


Kotiseutuyhdistys Halinen-Rantamäki esitti Suomi 100-vuotis juhlavuoden kunniaksi

teatteriesityksen Toivon ja Tuhon tie.

Ryhmä harjoitteli Taimessa kahden kuukauden ajan kolmesti viikossa.
Esityksiä oli yhteensä 12.

Käsikirjoitus Harri Raitis ja ohjaajana Mikko Rantanen.

Yhteistyö Turun Rautatieläisten raittiusyhdistyksen kanssa on lisääntynyt. Yhdistys kokoontuu
Taimessa joka toinen kuukausi.Työvaliokunnat

Työvaliokunnat ovat kokoontuneet toimintavuoden aikana useita kertoja. Johtokunnan työvaliokuntaan ovat kuuluneet: Reima Lindberg, Marja-Liisa Lumikangas, Carita ja Jouko Virtanen, sekä Kukka ja Esko Lindholm.


Ohjelma- ja retkeilytoimikuntaan ovat kuuluneet: Marianne Lindberg, Kristina Knapas, Marja-Liisa Lumikangas, Jouko ja Carita Virtanen.

Taloustoimikunta

Taloustoimikunta on kokoontunut neljä kertaa. Taloustoimikuntaan ovat kuuluneet Reima ja Marianne Lindberg, Carita ja Jouko Virtanen sekä Kukka Lindholm.

Y H D I S T Y S T O I M I N T A

Sääntömääräisetkokoukset


Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 9.2. Kokouksessa oli läsnä 10 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuo-delta 2016. Kuultiin tilintarkastajien lausunto yhdistyksen talouden-hoidosta. Kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.


Vaalikokous

Vaalikokous pidettiin 6.11. Kokouksessa oli läsnä 11 yhdistyksen jäsentä. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. Päätettiin vuoden 2018 jäsenmaksuksi 10 euroa tai vapaaehtoinen kannatusmaksu vapaavalintainen summa. Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä valittiin uudelleen Auli Leinikka, Marja-Liisa Lumikangas,
Kristina Knapas sekä Jouko Virtanen.
Johtokunnassa jatkavat; Reima Lindberg ja Esko Lindholm, Eila Koskinen
ja Carita Virtanen


Toiminnantarkastajiksi uudelleen Hilkka Östman KTM ja Marianne Lindberg sekä varatoiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Mikko Nieminen.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti uudelleen Kukka Lindholm.Tiedotus
Jäsenkirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana 2 kpl. Jäsenkirjeitä lähetettiin myös eräille yhdistystä lähellä oleville järjestöille sekä joillekin yksityishenkilöille ja viranomaisille.

Toiminnasta ilmoitettiin yleensä Turun Sanomien yhdistyspalstoilla, kaupunkilehti Turkulaisessa. Yhdistystiedotteita oli myös ulkona olevassa ilmoitustaulussa sekä ikäihmisten palvelutori Poijussa.K E R H O T O I M I N TA


Turun kaksiriviset

on pelimanniyhtye, joka kokoontuu joka toinen maanantai klo 18.00 Taimi II:n alakerrassa.
Aktiivisia soittajia ja laulajia on yhtyeessä noin 7. Yhtenä suurena
vuosittain toistuvana esiintymisfoorumina on Kaustisen
kansanmusiikkifestivaalit, jossa yhtye on esiintynyt jo 20 vuonna
peräkkäin. Lisäksi käymme esiintymässä mm. vanhainkodeissa.
Ohjelmistoon kuuluu perinteistä suomalaista kansanmusiikkia, vanhoja
ikivihreitä iskelmiä sekä myös joitakin melodioita muista maista.
Vetäjänä toimii Tapio Vainisto, puh. 0400 520 475.


Hymyttäret

Hymyttäret kokoontuivat harjoituksiinsa joka toinen maanantai klo 18.00 Taimen
alakerrassa. Yhteensä 20 kertaa. Osanottajia oli keskimäärin 6/ kerta. Ryhmään kuului yhteensä 6 jäsentä. Vetäjänä toimii Iiti Elomaa.


Maanantaikerho

Kerho on kokoontunut joka toinen maanantai klo 13.30 joista joka toinen kerta tehtiin retki johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen. Yht. 17 kertaa, osanottajia 311. Kerhon toiminta on tarkoitettu työttömille, eläkeläisille tai muuten työelämästä vapaana oleville henkilöille. Kerhon tilaisuudet ovat avoimia kaikille halukkaille, eikä osanottajilta vaadita yhdistyksen jäsenyyttä. Kerhoa on vetänyt Marianne Lindberg. Kahvituksen ja järjestelyt ovat hoitaneet Marianne ja Reima Lindberg sekä Carita ja Jouko Virtanen.

Suurimman osan kerhon ohjelmasta ovat muodostaneet eri alojen asiantuntijoiden luennot ja selostukset. Kerhon jäsenet ovat esittäneet myös omaa ohjelmaa: lauluja, pakinoita sekä runoja.


Yhteenveto kokoontumisista ja retkistä :

16.1 Turkuseuran puheenjohtaja Tapio Jokinen 18henk

30.1 Retki Salaperäinen Turku 28henk
13.2 Sisäcurling 9 henk. 27.2 Kalevalajuhla 23 henk.

13.3 Muuttuva Turku ja ympäristö 17 henk

27.3 Musikillinen kuvaesitys, JaakkoVirtanen 13 henk
2.4 Teatteri Akseli ”odottamaton vieras” 41 henk
24.4 Suomen tasavallan presidentit, Aava-Leena Kurki 14 henk.
8.5 Kevätjuhla, Hymyttäret ja totinen poika, tanhut ja arpajaiset 20 henk.
11.9 Sieniopastus, Keijo Kulmala 15 henk.

25.9 Enkelipuisto Riihikoski, Kyösti Iitti 12 henk.

9.10 Musikillinen kuvaesitys, Jaakko Virtanen 12 henk
23.10 Sairaanhoitaja Leena Puotila, Trinitas 15 henk
6.11 Vaalikokous 11 henk.
12.11 Toivon ja tuhon tie näytelmä 30 henk
20.11 Yhteislaulua, Leeni Puisto 15 henk
4.12 Joulujuhla 29 henk.


Tanhukerho
Tanhukerho on kokoontunut harjoituksiinsa lähes joka keskiviikko klo 12.00 yhdistyksen tiloissa. Yht 21 kertaa, osanottajia keskimäärin 10-11. Kerhoa on ohjannut Marja-Liisa Lumikangas. Läsnä yht. 223 hlöä.Tanhukerho on mukana erilaisissa esiintymisryhmissä ja käyvät monissa tilaisuuksissa. Vuoden aikana on harjoiteltu perinteisiä tanhuvakan mukaan, sovituksia musiikin mukaan tehneet Marja-Liisa Lumikangas, Pirkko Ääri ja Anja Söderman.


Kevät
Kokoonnuttiin 9 kertaa. Aloitus 11.1
Paikalla harrastajia yht.78 harrastajaa eli 9-10/kerta.
Kevätkausi lopetettiin jo 19.4.
Harjoiteltiin keskiviikkoisin 12.30-14.00 Taimen salissa.
Esiintymisiä keväällä:
Isoheikki, paikalla 5 taimelaista.
Kalevalan juhla 28.2
Liinahaka 29.3.
Yrjänä 10.4
Amorella laivalla 25.4
Taimi II oma kevätjuhla 8.5
Äitienpäiväjuhla 2.5


Syksy

Tanhukerho tauolla koko syyskauden, Tampereelle kulttuuripäiville 11.11-12.11 osallistui meitä taimelaisia 7.

Amorella laivalla tanhuttiin myös 21.11
Eläkkeensaajien joulujuhlassa myös mukana taimen tanhulaisia. 5.12 Nummen Marttojen kerhossa tanhuttiin 23.11
Ruusukorttelissa esiinnyttiin 13.12

Joulukuussa kauppatorilla esiinnyttiin, 5 taimelaista mukana.

Tanhuvakka kirjasen tanhuja harjoiteltu lähes kaikki näiden 34v aikana.Toivotaan että uutta harrastajaa saadaan mukaan ensi vuonna, me ei lopeteta. Hyvä harrastuspaikka olemassa ja reilu yhteishenki toimii meidän kesken.
Kiitos kuluneesta ja uutta puhtia ensi vuoteen.
Lukupiiri

Lukupiiri on kokoontunut torstaisin klo 13. Yht. 29 kertaa.

Osanottajia keskimäärin 8/kerta. Yhteensä 260 hlöä. Luettavana Raija Orasen ”Kaikki Doriksesta ja muita ällistyttäviä tarinoita”. Lukijoina piirin oma väki. Vetäjänä on toiminut Marianne Lindberg.
Iloinen painonhallinta

Ryhmä on kokoontunut torstaisin klo 14. Yht. 21 kertaa,
Osanottajia keskimäärin neljä/kerta. Aiheena terveys ja hyvinvointi. Kokoontumisissa punnitusta, verenpaineen mittausta sekä kevyttä ”jumppaa”. Ryhmää on vetänyt Marja-Liisa Lumikangas.

Kädentaitokerho näppärät sormet


Kerho kokoontuu tiistaisin klo 10 - 13.
Kerho on kokoontunut 27 kertaa. Keskimäärin 7 osallistujaa kerta. Yht. 184.

Kerhossa on tehty erilaisia kortteja, kudottu, kangaspuita käytetty ahkerasti, kahvipusseista
tehtyjä kasseja, laukkuja ja koreja. Tölkkinipsuista tehtyjä rintakoruja,
laukkuja yms. Ommeltu liinoja, ristipistoja. Arpajaisiin on tehty palkintoja ja
tuotteita on ollut mahdollisuus ostaa monissa tilaisuuksissa.

Jatkettiin projektia ”iloa yksinäisille vanhuksille”, ilahduttamaan kotona asuvia yksinäisiä vanhuksia.
Päihdeongelmaisten tukeminen heidän elämäntilanteissaan, jossa heitä tuetaan ja ohjataan terveellisiin elämäntapoihin ja virikkeellisiin toimin-toihin. Kokoontumiset ja yhteydenotot tarpeen mukaan kuukausittain.
VASTUULLISUUS-OHJELMATToteutimme Turun kaupungin hyvinvointitoimialan avustuksella


Raittiuden Ystävien vastuullisuus-ohjelmia.- Tipaton tammikuu
- Selvin päin kesään
- Ehkäisevän päihdetyön viikko
- Anna lapselle raitis joulu


VIIDAKKO-OHJELMA JA MUU ELÄMÄNTAITO PROJEKTI


Projektin tarkoituksena on auttaa nuoria ja nuoria aikuisia omien valintojen tekemisessä, itsetunnon kehittämisessä ja suhtautumisessa tupakkaan ja muihin päihteisiin. Keskustelua on suuresti herättänyt myös vammaisten suhde alkoholiin yhdessä lääkkeiden kanssa.
Keskusteltu on myös vanhusväestön kasvavasta päihteiden käytöstä. Päihdeongelmaisen tukeminen yht. viisi kertaa.Olemme aloittaneet yhteistyöprojektin syrjäytymisen vaarassa olevien ikäihmisten parissa.
Projektin tarkoituksena on ilahduttaa kotona asuvia yksinäisiä vanhuksia. Kädentaitokerho
Näppärät Sormet on toteuttanut tätä toimintaa aktiivisesti.

Erityisryhmien tanssi
Taimen tanssijoista Raisa Herpiö on edustanut Itseään ja Taimea vuoden aikana aktiivisesti.
Esiintymisiin on sisällytetty Viidakko-ohjelman teema. Esiintymisiä on ollut yksi kerta Ruusukorttelissa. Lisäksi hän on ollut

suurena apuna koulujen vanhojen tansseissa pyörätuolitanssiparille.

Koreografiat on tehnyt Raisa Herpiö itse, käyttäen kehonkieltä ilmaisumuotona. Muuttaen tanssin peruseleet liikkeeksi ja tanssiksi. Käyttäen hyväksi meidän jokaisen ominaista tapaa liikkua ja olla läsnä. Teemana on tanssijan minäkuvan löytäminen ja tukeminen.

Harjoitukset
Raisa harjoitteli vaihtelevasti kuukausittain useamman tunnin peräkkäin ja osanottajia n. 2-3

/ kerta. Yhteensä 12 kertaa.

Esiintymiset
29.1 Ruusukortteli

Opetukset
28.4 Soveltavan tanssin ohjaus avoimet ovet

Kaarinan lukiossa vanhojen tanssien soveltaminen 7.12 alkaen.


Cp-yhdistyksen boccia harjoitukset /Raisa Herpiö

Vuoden 2017 aikana 15 kertaa


Vuoden aikana Taimessaon käynyt yhteensä 11030 henkilöä erilaisissa tilaisuuksissa.EDUSTUKSET JA OSALLISTUMISET

Raittiuden Ystävät ry

Yhdistys toimii Raittiuden Ystävien paikallisyhdistyksenä ja on täten mukana sen toiminnassa. Pirjo Vainio on liittovaltuuston-, hallituksen ja vaalitoimikunnan jäsenenä sekä tositetarkastajana.


Liittovaltuuston edustajakokous 5.6 Töysä osallistujana Pirjo Vainio.

Varsinais-Suomen Raittiuspiiri ry
Yhdistys on mukana piirin toiminnassa. Piiritoimikunnassa ovat
yhdistyksestämme Jouko Virtanen ja Reima Lindberg. Pirjo Vainio on
toiminut piirin rahastonhoitajana ja toiminnanjohtajana.
6.5 Piirin kevätkokous, Verkahovi, Turku: Marianne Lindberg ja Carita Virtanen.
30.9 Piirin vaalikokous, Verkahovi, Turku: Carita Virtanen ja Marianne Lindberg.

Kustavin Lomavalkama Oy

Yhdistys omistaa 11 kappaletta Lomavalkama Oy:n osakkeita ja on näin osakkaana Lomavalkamassa.
Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet talkoovoimin toimintoihin.
Olemme vuokranneet toimitilaa hallituksen kokouksiin sekä yhtiökokouksiin.


Raittiuden Ystävien Urheiluliitto ry

Yhdistys on urheiluliiton jäsen ja hallituksessa on yhdistyksen edustaja. Hallitus on pitänyt toimintavuoden aikana neljä kokousta.

Liiton taloudenhoitajana on toiminut Pirjo Vainio.RYUL:n Run & Ski-team

Urheiluliitto perusti 6.4.1997 Jyväskylässä oman juoksu- ja hiihtotallin.
Yhdistyksemme on läheisesti mukana sen toiminnassa. Pirjo Vainio on tallin manageri.
Talliin kuuluu 15 nuorta lupaavaa urheilijaa edustaen eri raittiusyhdistyksiä. Tallipäällikkönä toimii Teuvo Munkki.

RYUL:n tapahtumakalenteri vuonna 2017

26.3 RYUL avoimet hiihtomestaruuskilpailut, Kannonkoski

17.6 Sääntömääräinen vuosikokous, Töysä

22-23.7 Kylpylämatka, Kuopion Rauhalahti

22.7 Avoimet maastojuoksukilpailut Rauhalahdessa


3.9 Huittisten XV rullasuksihiihdot ja luistelut.
Meripartiolippukunta Merenkävijäin tukiyhdistys ry
Meripartiolippukunnan toiminta on toistaiseksi lakkautettu.
Lippukunnan tilivarat ovat säilytyksessä Taimen tilillä.

L-S Liikenneturvallisuustyön Keskus ry LTTK

Yhdistys on keskuksen jäsen.


Joutsenon Opisto

Yhdistys on Opiston kannatusjäsenenä.

As Oy Turun Koulukatu 17

Yhdistys omistaa asunto-osakeyhtiöstä yhteen asuinhuoneistoon ja yhdistyksen toimitiloihin oikeuttavat asuinhuoneisto- ja yhdistys- huoneisto- osakkeet.
Taloyhtiön hallituksessa yhdistystä on edustanut hallituksen puheenjohtajana Jouko Virtanen
- 20.6 kevätyhtiökokous, Jouko Virtanen
- 14.12 pidettiin taloyhtiön syysyhtiökokous johon osallistui Jouko ja Carita

Virtanen sekä Kukka Lindholm

Hallituksen kokouksia on ollut 7 kpl.

Vanhustyön neuvottelukunta

Yhdistys on ollut mukana 40:stä eläkeläisjärjestöistä koostuvassa Vanhustyön neuvottelukunnassa. Yhdistystä on edustanut

Marianne ja Reima Lindberg.

Neuvottelukunnalla on ollut yhteensä seitsemän kokoontumista.Terve kaupunki- toimisto

Yhdistys on erittäin läheisessä yhteistyössä Terve kaupunki toimiston kanssa.Rikosseuraamuslaitos
Turun yhdyskuntaseuraamustoimisto
Yhdistys on aloittanut 3.8.2008 yhteistyön rikosseuraamuslaitoksen kanssa ottamalla palvelukseen yhdyskuntapalvelijoita, joka yhteistyö jatkuu edelleen. Yhdyskuntapalvelussa olevia henkilöitä pyrimme tukemaan päihteettömään ja terveelliseen tulevaan elämään sekä ohjaamaan arjen ratkaisuissa. Palvelupaikan yhdyshenkilöt ovat käyneet rikosseuraamuslaitoksen järjestämällä koulutustapahtumalla 12.5. Carita ja Jouko Virtanen.LOPPUSANAT


Ry Taimi II kiittää kaikkia vapaaehtoisia jäseniä yhdistyksen kantavasta voimasta. Ilman heitä Taimea ei olisi.

Erityisesti kiitämme Carita ja Jouko Virtasta, jotka pyyteettömyydellään mahdollistavat
Taimen tilojen käytön ja toiminnan ulkopuolisille henkilöille.


Samalla haluamme kiittää kaikkia käyttäjiämme, valinnallanne olette antaneet panoksenne

ja tukenne Turkulaiselle raittiustyölle ja 134-vuotiaalle Taimelle.Saamme olla ylpeitä toiminnastamme nyt ja aina.